Свевиђе

ЛИСТ ЕПАРХИЈЕ БУДИМЉАНСКО-НИКШИЋКЕ ЗА ВЈЕРОНАУКУ,
ХРИШЋАНСКУ КУЛТУРУ И ЖИВОТ ЦРКВЕ

Sveviđe

Оснивач и издавач:
Епархија Будимљанско-никшићка
Трг Шака Петровића 1, 81400 Никшић
www.eparhija.me

Главни и одговорни уредник:
Протојереј-ставрофор Слободан Бобан Јокић

Редакција:
Проф. др Раде Кисић,
проф. др Вања Ковић,
проф. др Душан Крцуновић,
др Миодраг Чизмовић,
др Иван Шупић,
мр Стеван Ђурђевић,
мр Милош Ненезић,
Радинко Крулановић,
Јанко Јелић,
Спиридон Дејан Булатовић

Лектор:
Марија Јелић

Дизајн, прелом и припрема за штампу:
Душан Томић
Никола Кадовић

Пласман:
Мирко Булајић
+382 67/437-507

Рукописе и претплатничке адресе за лист
слати на адресу:

Редакција листа СВЕВИЂЕ
Трг Шака Петровића 1,
81400 Никшић
E-mail: svevidje@gmail.com
(рукописе и фотографије не враћамо)

цијена: 1 евро
годишња претплата: 15 евра

Средства уплаћивати на:
Епархија Будимљанско-никшићка
Жиро-рачун број:
525-3326-57
Комерцијална банка АД Будва
са назнаком за "Свевиђе"
За динарске уплате:
Епархија Будимљанско-никшићка
жиро-рачун број:
200-2723110114033-21
Банка Поштанске штедионице АД Београд
са назнаком за «Свевиђе»

Тираж: 1100 примјерака

Штампа: Ras Press, Никшић

Лист је регистрован
у републичком секретаријату за информације
бр. 04/01-257 од 21. марта 2002. године

АРХИВА СВЕВИЂЕ ЧАСОПИС

Srpska pravoslavna crkva

Sveviđe